Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ναυτιλιακά έγγραφα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ναυτιλιακά έγγραφα δια των οποίων δέον να είναι εφοδιασμένο το εκτελούν πλόες πλοίον είναι τα εξής:

 

α) εγγράφου εθνικότητος (άρθρο 7),

β) πιστοποιητικού καταμετρήσεως (άρθρο 26),

γ) πιστοποιητικά ασφαλείας (άρθρο 33),

δ) πιστοποιητικού γραμμής φορτώσεως (άρθρο 38),

ε) ναυτολόγιον (άρθρο 47),

στ) ημερολογίου γέφυρας (άρθρο 48),

ζ) ημερολόγιον μηχανής (άρθρο 49),

η) ημερολόγιον ασυρμάτου (άρθρο 50),

θ) ποινολογίου (άρθρο 51),

ι) βιβλίου πετρελαίου (άρθρο 52) ως και πάν άλλο δια προεδρικού διατάγματος τυχόν οριζόμενου.

 

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού καθορίζονται ο τύπος των ναυτιλιακών εγγράφων, τα σε αυτά καταχωριζόμενα στοιχεία, ο τρόπος τηρήσεως αυτών και οι κατηγορίες των πλοίων δια τα όποια υφίσταται σχετική υποχρέωσις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.