Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Υποχρεώσεις πλοιάρχων, εφοπλιστών, τεχνικών κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πλοίαρχοι, εφοπλιστές, πράκτορες πλοίων ως και οι (αντιπρόσωποι αυτών, υποχρεούνται όπως αναφέρουν εις την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων ή την οικεία λιμενική ή προξενική αρχήν πάν συμβάν ή ελάττωμα που επηρεάζει την ασφάλειαν των πλοίων των ή την εκτέλεσιν μετασκευών ή σοβαρών επισκευών ως και οιανδήποτε μεταβολή των στοιχείων του πλοίου.

 

2. Τα αυτά ως άνω πρόσωπα, οι ναυπηγοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι ως και οι αναλαμβάνοντες ως υπεύθυνοι κατά τις κείμενες διατάξεις, την κατασκευήν, μετασκευή και επισκευή πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, μηχανών, λεβήτων και εν γένει ειδών εξοπλισμού των πλοίων, υποχρεούνται όπως συμμορφώνονται επακριβώς προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.