Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο παρόν:

 

1. Χωροταξικό Σχέδιο νοείται σχέδιον καθορίζον εις εθνική και περιφερειακή κλίμακα την στο χώρο κατανομή και διάρθρωση των οικονομικών, κοινωνικών, οικιστικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων, δραστηριοτήτων, λειτουργιών και έργων εις τα πλαίσια των προγραμμάτων αναπτύξεως της Χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 360/1976 (ΦΕΚ 151/Α/1976).

 

2. Ρυθμιστικό Σχέδιο νοείται σχέδιον καθορίζον την ρύθμιση και έλεγχο αναπτύξεως αστικής τινός περιοχής εις ότι αφορά την χρήσιν γης και τα δίκτυα υποδομής. Το Ρυθμιστικό Σχέδιον εκπονείται εις τα πλαίσια των γενικότερων κατευθύνσεων και στόχων των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων ως και της στο χώρο ρυθμίσεως και οργανώσεως διαχρονικά των δραστηριοτήτων και λειτουργιών.

 

3. Πολεοδομικό Σχέδιο νοείται σχέδιον καθορίζον με λεπτομέρεια εις κλίμακα οικισμού ή τμήματος τούτου ή ζώνης ειδικής χρήσεως και εις τα πλαίσια υφισταμένου Ρυθμιστικού Σχεδίου ή ελλείψει τοιούτου, βάσει των γενικών πολεοδομικών αρχών και προτύπων, τις χρήσεις γης, τα συστήματα και τους όρους δομήσεως ως και τους κοινοχρήστους και ιδιωτικούς χώρους.

 

4. Περιοχή ελέγχου νοείται συγκεκριμένη έκτασις περιβάλλουσα τα όρια της περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου προς τον σκοπόν εφαρμογής ορισμένων μέτρων διαμορφώσεως και αναπτύξεως ταύτης.

 

5. Χρήση γης νοείται ο τρόπος λειτουργικής χρησιμοποιήσεως τμήματος εδάφους, ή κτισμάτων ή έργων υποδομής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.