Νομοθετικό διάταγμα 1143/72 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί των ερήμην των οικείων δήμων ή κοινοτήτων εκδοθεισών αποφάσεων εις τις περιπτώσεις του νομοθετικού διατάγματος 632/1970, ως τούτο τροποποιείται δια του προηγουμένου άρθρου, δύναται το Δημόσιον να ασκήσει ανακοπή εντός εννεαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Δια τις μετά την δημοσίευση του παρόντος που κοινοποιούνται εις το Δημόσιον και οποτεδήποτε εκδοθείσας ως άνω ερήμην αποφάσεις η ανακοπή δύναται να ασκηθεί εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Το Δημόσιον εκπληροί τις εκ τοιούτων αποφάσεων υποχρεώσεις του μετά την έκδοση αποφάσεως επί ανακοπής ή την πάροδο της προς άσκηση ταύτη προθεσμίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.