Νόμος 867/79 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας που διέπεται υπό τις διατάξεις του νόμου [Ν] 707/1977 περί ενοποιήσεως του Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας (ΕΟΕΧ) και του Κέντρου Βιοτεχνικής Αναπτύξεως (ΚΕΒΑ) δύναται, κατ' εξαίρεση, να χορηγεί, εφ' άπαξ δάνεια δια κεφάλαιον κινήσεως, εις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν εκ θεομηνιών (σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π.) εις την περιοχήν Θεσσαλονίκης ή αλλαχού. Αρμόδιο όργανον χορηγήσεως των ως άνω δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιον αυτού, το οποίον και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασίαν χορηγήσεως τούτων, κατόπιν αποφάσεώς του, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας. Η ισχύς της ως άνω διατάξεως άρχεται από 20-06-1978.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.