Νόμος 6422/1934 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου απασχολούμενοι εις την εκμετάλλευση και συντήρηση των βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων και μη κεκτημένοι τα υπό του παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα, θεωρούνται ως έχοντες τοιαύτα δι' ας θέσεις κατέχουν.

 

Αυτοί λαμβάνουν διπλώματα ή πτυχία πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, βοηθών κ.λ.π. βάσει διαβαθμίσεως των πτυχίων και διαδικασίες που θα καθοριστούν δια διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργείου Συγκοινωνίας, εντός τριμήνου από της ισχύς του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.