Νόμος 4691/20 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α/1984).

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 

γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015) και η υφιστάμενη παράγραφος 6 αναριθμείται σε παράγραφος 5.

 

δ) Η υπ' αριθμόν Β3-32/2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας (ΦΕΚ 386/Β/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.