Νόμος 4691/20 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Νομοτεχνικές βελτιώσεις του νόμου 4685/2020


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης, υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του νόμου 4685/2020 καταργείται.

 

3. Στο σημείο 15 του Παραρτήματος 1 του νόμου 4685/2020, το όνομα της Μονάδας αντικαθίσταται σε ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και το όνομα της Έδρας αντικαθίσταται σε Παλλήνη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.