Νόμος 4691/20 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Αγροδιατροφικές συμπράξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' του άρθρου 37 του νόμου 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α/2020) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) τα άρθρα 1 έως και 34, 36 και 39 έως και 41 του νόμου 4384/2016, όπως ισχύουν, του άρθρου 41 του νόμου 4384/2016 καταργουμένου αναδρομικά από τότε που ίσχυσε, ήτοι από 26-04-2016.}

 

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τις 11-03-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.