Νόμος 4690/20 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Παράρτημα III Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21) του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Στο Κεφαλαίο Α. ΑΓΑΘΑ προστίθεται παράγραφος 51, ως εξής:

 

{51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δημοτικής Κοινότητας 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε 13%.}

 

β. Η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Εισιτήρια κινηματογράφων. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 6%.}

 

γ. Μετά την παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής:

 

{1Α. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.}

 

δ. Η παράγραφος 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία.}

 

2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος III Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21), του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000, όπως τροποποιούνται από την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται από την 01-06-2020 έως και την 31-10-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.