Νόμος 4619/19

Ν4619/2019: Κύρωση του Ποινικού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4619/2019: Κύρωση του Ποινικού Κώδικα, (ΦΕΚ 95/Α/2019), διόρθωση (ΦΕΚ 122/Α/2019), 11-06-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο Πρώτο

 

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος ο Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 74 παράγραφος 1)α του νόμου 4139/2013 Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 74/Α/2013), με την απόφαση 38882/2015 (ΦΕΚ 375/ΥΟΔΔ/2015) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 80884/Φ.279/2018 (ΦΕΚ 676/ΥΟΔΔ/2018) και συμπληρώθηκε με διαδοχικές αποφάσεις του ίδιου Υπουργού, και έχει ως εξής.

 

Άρθρο Δεύτερο: Έναρξη Ισχύος

 

Ο παρών νόμος αρχίζει να ισχύει από την 01-07-2019.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-06-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.