Νόμος 4613/19 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση άρθρου 2 του νόμου 4256/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση, μπορεί να τροποποιούνται οι προθεσμίες των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15.}

 

2. Οι λέξεις μέσα σε προθεσμία 6 μηνών του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β', του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης ε' και του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 4256/2014, καθώς και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου αντικαθίστανται από τις λέξεις μέσα σε προθεσμία 10 μηνών.

 

3. Η έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από 14-05-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.