Νόμος 4600/19 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Ειδική Άδεια μετ' αποδοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) και της κοινής υπουργικής απόφασης 2003075/204/0022/1995 (ΦΕΚ 33/Β/1995), αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ' αποδοχών, καταλαμβάνουν όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη ή ανήκουν στο προσωπικό των τμημάτων του Κυτταρολογικού, της Παθολογικής Ανατομικής, του Βιοχημικού, της Γενετικής, της Ιολογίας και της Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, πλην ιατρών, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και σε όσους υπηρετούν ως πολιτικό προσωπικό με τις παραπάνω ειδικότητες στα στρατιωτικά νοσοκομεία και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

2. Η άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται από την οικεία ΔΥΠΕ, μετά την υποβολή βεβαίωσης για το χρόνο απασχόλησης στα αντίστοιχα καθήκοντα, που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από την υπηρεσία όπου απασχολήθηκε.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.