Νόμος 4600/19 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Καθορισμός Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 18 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

 

{14. Η οίκοθεν 2/16519/0022/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 465/Β/2012) εφαρμόζεται κατ' αντιστοιχία και στο προσωπικό των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), από την έναρξη της λειτουργίας τους. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Μονάδων Υγείας που ανήκουν στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας από τη δημοσίευση του παρόντος. Το προσωπικό των προηγούμενων εδαφίων εντάσσεται στην κατηγορία Α' της ανωτέρω απόφασης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.