Νόμος 4538/18

Ν4538/2018: Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4538/2018: Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 85/Α/2018), 16-05-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Διατάξεις για το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής - Υιοθεσίας

 

Άρθρο 1: Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής - Υιοθεσίας

Άρθρο 2: Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής - Υιοθεσίας

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής - Υιοθεσίας

Άρθρο 4: Λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής - Υιοθεσίας

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Διατάξεις για την αναδοχή

 

Άρθρο 5: Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων

Άρθρο 6: Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων

Άρθρο 7: Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων

Άρθρο 8: Ανάδοχοι γονείς - προϋποθέσεις

Άρθρο 9: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων

Άρθρο 10: Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση

Άρθρο 11: Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με δικαστική απόφαση

Άρθρο 12: Παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς

Άρθρο 13: Εποπτεία της αναδοχής

Άρθρο 14: Προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και επιμόρφωσης

Άρθρο 15: Άρση της αναδοχής

Άρθρο 16: Επαγγελματική αναδοχή

Άρθρο 17: Επαγγελματική Αναδοχή Βραχείας Διάρκειας

Άρθρο 18: Η αναδοχή ως μέτρο που εποπτεύεται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής

Άρθρο 19: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Διατάξεις για την υιοθεσία

 

Άρθρο 20: Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων και Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Θετών Γονέων

Άρθρο 21: Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1999

Άρθρο 23: Υποχρεώσεις της κοινωνικής υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας

Άρθρο 24: Προγράμματα επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2447/1996

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Οργανωτικές διατάξεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα μητρώα

 

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες

Άρθρο 27: Ρύθμιση για τα Εθνικά και Ειδικά Μητρώα

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1798/1988

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις θεμάτων δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού καθαριότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 32: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-05-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.