Νόμος 4531/18 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) και του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διαδικασίες μετάταξης των υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 4512/2018, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και εκκρεμούν στον πρώτο ή τον δεύτερο βαθμό, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

2. α. Στην παράγραφο 2Α του άρθρου 182 του νόμου 4512/2018 η φράση της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 1Α αντικαθίσταται από τη φράση της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 1.

 

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4Α του άρθρου 182 του νόμου 4512/2018 προστίθεται στο τέλος φράση ως εξής:

 

{, καθώς και η βεβαιότητα παραλαβής.}

 

γ. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 182 του νόμου 4512/2018 η φράση της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από τη φράση της παραγράφου 4.

 

δ. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 185 του νόμου 4512/2018 η φράση 6 μήνες αντικαθίσταται από τη φράση 3 μήνες.

 

3. Από την υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 4509/2017 διαγράφεται η φράση του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτών οριζομένου σε 6 και από την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4509/2017 διαγράφεται ο αριθμός 5.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.