Νόμος 4509/17 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Αρμόδια αρχή Τίτλου V της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των άρθρων 59 έως 66 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (ΕΕL 173/2014) ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με αποφάσεις της δύναται να καθορίζει τις απαιτήσεις χορήγησης των προβλεπόμενων αδειών, να διαπιστώνει τη συμμόρφωση με τα ανωτέρω άρθρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 της Οδηγίας, να καθορίζει τις οργανωτικές απαιτήσεις των παροχών υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και των οργάνων διοίκησης αυτών και γενικά να εκδίδει κάθε αναγκαία πράξη για την ορθή ενσωμάτωση των εν λόγω άρθρων στην ελληνική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 97 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.