Νόμος 4497/17 - Άρθρο pia

Παράρτημα ΙΑ: Υπόδειγμα Εντολής Ελέγχου του άρθρου 54, παράγραφος 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αύξων Αριθμός:

Ημερομηνία:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (της επισπεύδουσας τον έλεγχο)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθμός Πρωτοκόλλου __________

 

Προς τους υπαλλήλους ελεγκτές:

1 __________ (επικεφαλής)

2 __________

3 __________

4 __________

 

Αντικείμενο ελέγχου:

 

Η εφαρμογή διατάξεων του νόμου ________ /2017 με τίτλο Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Περιοχή ή σημείο/α ελέγχου: __________

Ημερομηνία διεξαγωγής ελέγχου: __________

 

Η παρούσα εντολή επιδεικνύεται στον ελεγχόμενο κατά την έναρξη του ελέγχου.

 

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας

(Σφραγίδα της Υπηρεσίας)

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.