Νόμος 4497/17 - Άρθρο pi

Παράρτημα Ι: Σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών της Ομάδας 1 στο πλανόδιο εμπόριο του άρθρου 50, παράγραφος 1)α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κριτήριο

Αριθμός Μορίων

α) άτομα με αναπηρία

15 μόρια για αναπηρία έως 50% και 31 μόρια για αναπηρία 57% και πάνω

β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών

31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας

γ) τρίτεκνοι

15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας

δ) γονείς - κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής τριπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας

ε) άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού όπως οι Ρομά.

15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής αυξάνονται σε 25, στις περιπτώσεις που τα άτομα που εντάσσονται στην παρούσα συμμετέχουν σε προγράμματα μετεγκατάστασης, εκπαίδευσης των ιδίων ή των ανήλικων τέκνων τους και γενικότερα σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης.

στ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες

8 μόρια

ε) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες β), γ) και δ)

10 μόριαCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.