Νόμος 4497/17 - Άρθρο ph

Παράρτημα Η: Υπόδειγμα ημερολογίου του άρθρου 46, παράγραφος 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αδειοδοτούσα αρχή:

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου:

Αριθμός Αδείας Δικαιούχου:

ΑΦΜ Δικαιούχου:

Αριθμός Ταμειακής Μηχανής:

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον Δικαιούχα

Στοιχεία που συμπληρώνονται από την Ελεγκτική Υπηρεσία

α/α

Ημερομηνία

Δήμος στάθμευσης

Σημείο Στάθμευσης

Ώρα Προσέλευσης

Ώρα Αποχώρησης

Ελεγκτική Υπηρεσία

Ώρα ελέγχου

Παρατηρήσεις

Υπογραφή Ελεγκτών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ την        

Υπογραφή - Σφραγίδα

Σελίδα:        

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.