Νόμος 4497/17 - Άρθρο pb

Παράρτημα Β: Σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση συνεταιρισμών / ομάδων παραγωγών σε λαϊκές αγορές, άρθρο 33, παράγραφος 1)α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κριτήριο

Αριθμός Μορίων

1. Αριθμός Μελών

1 μόριο για κάθε εγγεγραμμένο στο συνεταιρισμό / ομάδα παραγωγών μέλος και επιπλέον 3 μόρια για κάθε μέλος του ηλικίας κάτω των 40 ετών.

2. Παλαιότητα Άδειας

2 μόρια ανά έτος παλαιότητας

3. Έλλειψη παραβατικότητας (νόμος 4264/2014, νόμος 4177/2013)

α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση,

γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.