Νόμος 4497/17 - Άρθρο pa

Παράρτημα Α: Κατάσταση Διακινούμενων Ποσοτήτων, του άρθρου 3, παράγραφος 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αδειοδοτούσα Αρχή

Κατάσταση διακινούμενων ποσοτήτων ανά προϊόν

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου:

Αριθμός Αδείας Δικαιούχου:

ΑΦΜ Δικαιούχου:

Αριθμός Ταμειακής Μηχανής:

Προϊόν (ανά ποικιλία):

Α/Α

Ημερομηνία

Ποσότητα

Μονάδα

Μέτρησης

Αριθμός Παραστατικού Διακίνησης

Αιτιολογία

1

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

β

 

 

 

 

 

S>

 

 

 

 

 

ΙΟ

 

 

 

 

 

1 χ

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

1 5

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

θεωρήθηκε την                                

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

Αριθμός Φύλλου        

 

 

 

* Η ανωτέρω κατάσταση συντάσσεται από τον παραγωγό πωλητή υπαιθρίου εμπορίου και θεωρείται από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Συμπληρώνεται ξεχωριστή κατάσταση ανά πωλούμενο προϊόν με βάση την ποικιλία του (π.χ. μήλα starkin, πορτοκάλια Βαλέντσια κ.λ.π.), σε όσα φύλλα χρειαστεί. Οι αναγραφόμενες στην κατάσταση ποσότητες πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των παραστατικών διακίνησης (δελτίο αποστολής).

** Ως αιτιολογία αναγράφονται:

α) Προς Πώληση

β) Επιστροφές - Μη πωληθέντα

γ) ΚαταστροφήCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.