Νόμος 4497/17 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Έκπτωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επιτρέπεται να εκπέσουν για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου της παραγράφου 2 του άρθρου 90.

 

2. Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, μπορεί να διαλυθεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου.

 

Η διάλυση αυτή συνεπιφέρει και τη διάλυση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκλογή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος και για το υπόλοιπο της θητείας των διαλυθέντων οργάνων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.