Νόμος 4497/17 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικής Επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έμεινε κενή συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του ίδιου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης διορίζει τα ελλείποντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλέγοντας αυτά, μεταξύ 5, έως 10 προσώπων, τα οποία υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο από προτεινόμενο κατάλογο του οικείου συνδυασμού.

 

2. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, κάτω από το μισό, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 5 συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα ή του εκλόγιμου, για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 72. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και, αν δεν εκδοθεί η πράξη αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

4. Θέση μέλους της Διοικητικής Επιτροπής που κενώθηκε συμπληρώνεται κατόπιν ψηφοφορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός 15 ημερών από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκει στον ίδιο συνδυασμό.

 

5. Τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωμά τους για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες εκλογές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.