Νόμος 4496/17 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 325/2000 (ΦΕΚ 266/Α/2000) αντικαθίστανται οι λέξεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με τις λέξεις αορίστου χρόνου.

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 325/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1992), 8 θέσεις ΠΕ Μηχανικών, 5 θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος και 2 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.