Νόμος 4495/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μητρώα Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα μητρώα Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα μητρώα αυτά εγγράφονται:

 

α) αρχιτέκτονες που διαθέτουν δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία ή πληρούν δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α)α) οκταετή εμπειρία,

 

β)β) διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,

 

γ)γ) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο,

 

δ)δ) κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β' και Γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) στην κατηγορία μελετών 7 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.