Νόμος 4484/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρύθμιση ζητημάτων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 30 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002) οι λέξεις Οικονομίας και Οικονομικών αντικαθίστανται με τη λέξη Οικονομικών.

 

2. Όπου στην από 31-07-1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995), αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, νοείται ο Υπουργός Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.