Νόμος 4467/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του τιμολογίου Πολυτέκνων και του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) έως τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000 kWh για τους δικαιούχους Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.}

 

2. Η απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τροποποιεί σχετικά την υπ' αριθμόν Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΦΕΚ 1403/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/26884/2010 (ΦΕΚ 1963/Β/2010), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/2036/2011 (ΦΕΚ 302/Β/2010), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/4541/2011 (ΦΕΚ 322/Β/2011), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/2011 (ΦΕΚ 475/Β/2011), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/29891/2011 (ΦΕΚ 3254/Β/2011), Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/878/2013 (ΦΕΚ 94/Β/2013), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/21235/2013 (ΦΕΚ 2957/Β/2013) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/23823/2013 (ΦΕΚ 3274/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/10205/2014 (ΦΕΚ 1657/Β/2014) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.