Νόμος 4463/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υλική υποδομή εντός κτιρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

 

1. Όλα τα κτίρια στον τόπο του τελικού χρήστη που ανεγείρονται βάσει άδειας δόμησης, η αίτηση της οποίας υποβλήθηκε μετά την ψήφιση του παρόντος συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υλική υποδομή εντός του κτιρίου, προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες, όπως ορίζεται στην περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, έως τα σημεία τερματισμού του δικτύου.

 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και αν πρόκειται για μείζονα έργα ανακαίνισης σε κτίρια, για τα οποία η αίτηση για την άδεια δόμησης υποβάλλεται μετά την ψήφιση του παρόντος.

 

2. Όλες οι πολυκατοικίες και συγκροτήματα κτιρίων που ανεγείρονται βάσει άδειας δόμησης, για την έκδοση της οποίας η αίτηση υποβλήθηκε μετά την ψήφιση του παρόντος πρέπει να διαθέτουν σημείο πρόσβασης.

 

Η ίδια υποχρέωση ισχύει και αν πρόκειται για μείζονα έργα ανακαίνισης πολυκατοικιών και συγκροτημάτων κτιρίων για τα οποία η αίτηση για την άδεια δόμησης υποβάλλεται μετά την ψήφιση του παρόντος.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα προκειμένου κτίρια εξοπλισμένα με τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο εξοπλισμό να μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να λάβουν σήμα ευρυζωνικής υποδομής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.