Νόμος 4455/17

Ν4455/2017: Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4455/2017: Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 22/Α/2017), 23-02-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ)

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 6: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 7: Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 8: Παράταση επικουρικού προσωπικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Τροποποίηση Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 11: Παράταση προθεσμίας

Άρθρο 12: Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016)

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016)

Άρθρο 16: Προκαταβολές προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-02-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.