Νόμος 4427/16 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας διορίζεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 27.

 

2. Ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης και διοικεί με τρόπο ανεξάρτητο και κατά την κρίση του, είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής, εθνικής ή διεθνούς, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Η διάρκεια της θητείας του Υποδιοικητή ορίζεται πενταετής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.