Νόμος 4413/16 - Άρθρο p4

Παράρτημα IV: Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα IV της οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

 

Περιγραφή

Κωδικός CPV

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 (Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού οικιακών βοηθών), 79624000-4 (Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού προσωπικού) και 79625000-1 (Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού προσωπικού) από 85000000-9 έως 85323000-9 85143000-3

98133100-5, 98133000-4 και 98200000-5 και 98500000-8 (Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό βοηθητικό προσωπικό) και 98513000-2 έως 98514000-9 (υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης εργατικού δυναμικού για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες υπαλληλικού προσωπικού γραφείων για οικιακές εργασίες, προσωρινό προσωπικό για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες οικιακής βοήθειας και οικιακές υπηρεσίες),

Κοινωνικές, υγειονομικές και συναφείς υπηρεσίες

85321000-5 και 85322000-2, 75000000-6 (Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης), 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 από 79995000-5 έως 79995200-7 από 80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης έως 80660000-8, από 92000000-1 έως 92342200-2 από 92360000-2 έως 92700000-8­

79950000-8 (Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων), 79951000-5 (Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων), 79952000-2 (Υπηρεσίες εκδηλώσεων), 79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων), 79953000-9 (Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ), 79954000-6 (Υπηρεσίες οργάνωσης πάρτι), 79955000-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης επιδείξεων μόδας), 79956000-0 (Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων)

Διοικητικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

75300000-9

Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8 και 98130000-3

Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών παρεχόμενων από συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις, ενώσεις νέων και λοιπές υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων

98131000-0

Θρησκευτικές υπηρεσίες

55100000-1 έως 55410000-7 55521000-8 έως 55521200-0

(55521000-8 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά, 55521100-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ’ οίκον από την κοινωνική πρόνοια, 55521200-0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων).

55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας, 55522000-5 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών μεταφορών με έτοιμα γεύματα, 55523000-2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα, 55524000­9 Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα 55510000-8 Υπηρεσίες καντίνας, 55511000-5 Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας, 55512000-2 Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας, 55523100-3 Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

79100000-5 έως 79140000-7 75231100-5,

Νομικές υπηρεσίες στον βαθμό που δεν αποκλείονται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 8 στοιχείο γ)

75100000-7 έως 75120000-3 75123000-4, 75125000-8 έως 75131000-3

Λοιπές διοικητικές και κρατικές υπηρεσίες

75200000-8 έως 75231000-4

Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

75231210-9 έως 75231230-5 75240000-0 έως 75252000­7, 794300000-7, 98113100-9

Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιας ασφαλείας και διάσωσης, στο βαθμό που δεν αποκλείονται, βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 8 στοιχείο στ)

79700000-1 έως 79721000-4 (Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, Υπηρεσίες ασφαλείας, Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού, Υπηρεσίες φύλαξης, Υπηρεσίες επιτήρησης, Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης, Υπηρεσίες ανεύρεσης φυγόδικων, Υπηρεσίες περιπόλου, Υπηρεσίες παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού σήματος, Ανακριτικές υπηρεσίες και Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής αστυνομίας)

79722000-1 (Υπηρεσίες γραφολογίας), 79723000-8 (Υπηρεσίες ανάλυσης απορριμμάτων)

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας

64000000-6 (Υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών), 64100000-7 (Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων), 64110000-0 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες), 64111000-7 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά), 64112000-4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές), 64113000-1 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν δέματα), 64114000-8 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό), 64115000-5 (Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων), 64116000-2 (Υπηρεσίες ποστ ρεστάντ), 64122000-7 (Υπηρεσίες ενδοϋπηρεσιακής αλληλογραφίας και ταχυδρόμησης)

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

50116510-9 (Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών), 71550000-8 (Υπηρεσίες σιδηρουργού)

Διάφορες υπηρεσίες

98900000-2 (Παροχή υπηρεσιών από οργανισμούς και φορείς εκτός επικράτειας) και 98910000-5 (Παροχή

ειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισμούς και φορείς)

Διεθνείς υπηρεσίες

 

(1) Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον παρόντα νόμο εάν παρέχονται ως υπηρεσίες γενικού συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα.

 

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να οργανώνουν την παροχή υποχρεωτικών κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών ως υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ή ως υπηρεσίες γενικού συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.