Νόμος 4412/16 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ονοματολογίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

 

Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05-11-2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.