Νόμος 4394/16

Ν4394/2016: Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4394/2016: Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 109/Α/2016), 08-06-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στο Κισινάου, στις 08-04-2014, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Τα εκπονούμενα ετήσια χρονοδιαγράμματα και προγράμματα συνεργασίας του άρθρου 3 του Μνημονίου εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

 

Άρθρο τρίτο: Συμπλήρωση - τροποποίηση στο άρθρο 23 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015)

 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη μετακίνηση στις Αρχές εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, σε περίπτωση που χρηματοδοτείται από πόρους ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 του νόμου 4354/2015.}

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-06-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.