Νόμος 4384/16 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 4366/2016 (ΦΕΚ 18/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι οφειλέτες, των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19-08-2015, υποχρεούνται έως τις 30-06-2016, και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.