Νόμος 4369/16 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.