Νόμος 4354/15 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Βασικός μισθός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου 1 της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ορίζεται σε 780 €.

 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως

προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ με το συντελεστή 0,0551.

Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.

 

2. Οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων 1 των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προσδιορίζονται με βάση το ποσό των 780 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

Κατηγορία

Συντελεστής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1,10

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

1,33

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

1,40

 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων των ως άνω κατηγοριών διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με τους ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια με το συντελεστή 0,0699 για τη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορία, 0,0530 για τη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορία και 0,0540 για την Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.