Νόμος 4337/15 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις για το νομοθετικό διάταγμα 496/1974 και για το προεδρικό διάταγμα 113/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, πλην του άρθρου 1 παράγραφος 3, του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 9 παράγραφοι 1, του άρθρου 12 παράγραφοι 1, 3 και 6, του άρθρου 13 παράγραφος 6)α και του άρθρου 14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) καταργείται.

 

2. Το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 τροποποιείται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 138/1998 (ΦΕΚ 107/Α/1998), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά με την επιφύλαξη των περί δημοσίων επενδύσεων ειδικών διατάξεων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 465/1975 (ΦΕΚ 147/Α/1975) για όσους φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.