Νόμος 4331/15 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αντικατάσταση του όρου τυφλότητα με τον ειδικότερο όρο αναπηρία όρασης στην κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ29Α/Φ.32/ΓΠ/10806/529/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης Δ29Α/Φ.32/ΓΠ/10806/529/2013 (ΦΕΚ 1189/Β/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 της υπ' αριθμόν οίκοθεν Π4Γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/6286/1997 κοινής υπουργικής απόφασης Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης καταβολής των επιδομάτων στα τυφλά - κωφάλαλα - βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά - παραπληγικά - ακρωτηριασμένα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας όπου θα πιστοποιείται η οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.}}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.