Νόμος 4331/15 - Άρθρο 71

Άρθρο 71


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση μόνιμη μεταφορά έδρας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, από το δήμο στον οποίο κυκλοφορεί σε έτερο δήμο επιλογής του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

Ο ιδιοκτήτης που αιτείται τη μόνιμη μεταφορά πρέπει να έχει:

 

1. Χαρακτηρισθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας ανάπηρος, από κοινή νόσο ή τραυματισμό, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

2. Κατέχει το μεταφερόμενο Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών πριν αιτηθεί τη μεταφορά σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

3. Είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί, για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών πριν αιτηθεί τη μεταφορά.

 

Ειδικότερα, ο ανωτέρω ιδιοκτήτης υποβάλλει στον οικείο Περιφερειάρχη αίτηση για την εφαρμογή της παρούσας ευεργετικής διάταξης εκείνος δε, σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδει κατά δέσμια αρμοδιότητα εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος απόφαση αλλαγής έδρας του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.