Νόμος 4331/15 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εκπροσώπηση Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 77 του νόμου 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών διοικείται από δεκαεπταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:...}

 

2. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 77 του νόμου 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) 3 εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους και έναν εκπρόσωπο των ατόμων με αναπηρία, που προτείνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, με τον αναπληρωτή του.}

 

3. Η υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 77 του νόμου 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)δ) 1 εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών, με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.