Νόμος 4331/15 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ασφαλιστική ενημερότητα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο σωματείο με την επωνυμία Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας έως τις 31-12-2015, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01-03-2015 και της υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των καθυστερούμενων έως τις 28-02-2015 οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015, από 01-10-2015.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (01-10-2015) για χρηματικές απαιτήσεις του Σωματείου Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έναντι του Δημοσίου δεν επιτρέπεται πάσης φύσεως συμψηφισμός σε βάρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθώς και πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για υποχρεώσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες εκ μέρους του Δημοσίου, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.