Νόμος 4325/15 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Έναρξη ισχύος - Κατάργηση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του, εκτός εάν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικότερες διατάξεις του.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.