Νόμος 4322/15

Ν4322/2015: Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4322/2015: Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 42/Α/2015), 27-04-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 9: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 10: Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 11: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2298/1995

Άρθρο 12: Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης

Άρθρο 13: Μετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων

Άρθρο 14: Άλλες μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Αύξηση θέσεων προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Ακροτελεύτια διάταξη

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-04-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.