Νόμος 4316/14 - Άρθρο 122

Άρθρο 122: Ρύθμιση για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Κατ' εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ως επισκέπτες καθηγητές ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο τους στο ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.