Νόμος 4314/14 - Άρθρο 108

Άρθρο 108


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) προστίθεται στοιχείο (δ) ως εξής:

 

{δ) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως ισχύει, προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, ειδικά για τα ιχθυοπωλεία, επιτρέπεται η λειτουργία τους και κατά τη συμπίπτουσα προς Κυριακή παραμονή της 25ης Μαρτίου κάθε έτους.}

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) το άρθρο 6 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1956 (ΦΕΚ 179/Α/1956),

β) το άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 750/1971 (ΦΕΚ 259/Α/1971).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.