Νόμος 4308/14 - Άρθρο pb

Παράρτημα Β: Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

 

n.4308.14.1

 

Υπόδειγμα Β.1.2: Ισολογισμός - ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)

 

n.4308.14.2

 

n.4308.14.3Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.