Νόμος 4305/14 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Διευκολύνσεις Υπαλλήλων Ατόμων με Αναπηρία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 193/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.