Νόμος 4269/14 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Τεχνολογικό Πάρκο - Τεχνόπολις (ΤΠ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου (ΤΠ) επιτρέπονται:

 

1.1. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης

 

1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης

 

1.3. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης

 

1.4. Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

1.5. Εκπαίδευση (μόνο Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Ερευνητικά Κέντρα)

 

1.6. Διοίκηση

 

1.7. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

 

1.8. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους

 

1.9. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας)

 

1.10. Πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων

 

1.11. Κατοικία για εργαζόμενους στο πάρκο

 

1.12. Ελικοδρόμιο

 

1.13. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων

 

1.14. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)

 

1.15. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων

 

1.16. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων

 

2. Οι με τα στοιχεία 1.1, 1.2 και 1.3 χρήσεις αφορούν μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (όπως βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 238 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.