Νόμος 4262/14 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η πρόωρη συνταξιοδότηση των αλιέων που εντάχθηκαν στη Δράση 1 Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων του Μέτρου 4.2 Κοινωνικοοικονομικά μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000 - 2006, για το διάστημα από το 64ο και 65ο έτος της ηλικίας τους κατά περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση της αυξημένης ηλικίας συνταξιοδότησής τους που προβλέπεται από το νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), δύναται να καλυφθεί από πόρους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τους ίδιους όρους που προέβλεπε η ως άνω Δράση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.